Isore s.r.o.

PELETY

Eco Energy

Pelety ECO Energy

Pelety alebo aj peletky sú výsledným produktom výrobného procesu lisovania. Sú charakteristické tvarom ako malé granule valcového tvaru. Peletky sa vyrábajú z rôznych materiálov, pričom dominantou je efektívnejšie využívanie drevného odpadu z drevárskej (stolárskej) výroby, využívanie rastlinných surovín alebo iných organických materiálov. Peletky sa lisujú v strojoch, ktoré sa nazývajú granulátory alebo aj peletovacie stroje. Využívajú sa ako palivá (biomasa), krmivá, prípadne ako podstielka pre zvieratá. Pelety nesú označenie Eco energy nakoľko vykazujú lepšie výsledky vzhľadom k šetrnosti a dopadu na životné prostredie oproti iným palivám.

Pokiaľ hovoríme o peletách ako o zdroji tepelnej energie, ktorý je vyrábaný z obnoviteľných zdrojov; hovoríme o type paliva, ktorý je z hľadiska budúcnosti perspektívnejší ako sa zdá. Jeho perspektivita a hlavná výhoda je, že ide o plnohodnotnú náhradu hnedého alebo čierneho uhlia, koksu alebo aj zemného plynu. Tieto zdroje tepelnej energie sú vyťažiteľné, teda neobnoviteľné a zároveň aj neefektívne vzhľadom na ťažbu, ktorá je cielená a nevyužíva recyklovateľný „odpad“.

Výroba peliet

Pelety sú vyrábané zo 100 % prírodného materiálu. Ich základnou surovinou sú drevené piliny a hobliny, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt (t.j. drevný odpad) pri spracovávaní dreva. V našom prípade ide o pilinu zo stolárskej výroby od rokmi overených partnerov. Pelety vznikajú v špeciálnych lisoch pri vysokom tlaku. Pričom dochádza k uvoľňovaniu látky nazývanej lignín, ktorá je obsiahnutá v samotnom dreve. Táto látka sa dostáva do plastického stavu a vďaka tomu pelety držia spolu. Z toho dôvodu je zmes čisto prírodná bez pridania akýchkoľvek chemických látok.

Rozdiel medzi biomasou a peletou

Biomasa sa v energetickej terminológii označuje ako hmota organického pôvodu, s výnimkou fosílnych palív. Táto hmota však musí byť použiteľná aj na ďalšie energetické zhodnotenie – myslí sa tepelné a elektrické. Ide o materiál, ktorý je z obnoviteľných zdrojov. Najčastejšie sa využíva biomasa ako štiepka, brikety, pelety… . Výsledok je teda taký, že peleta je forma biomasy.