Isore s.r.o.

Posypová soľ

Posypová soľ

Posypová soľ je kamenná soľ, ktorá sa získava drvením a mletím banským spôsobom z prírodných ložísk, s malým podielom anorganických solí, ktoré sa s ňou prirodzene vyskytujú. Táto posypová soľ je zmesou kamennej soli vysokej čistoty a obsahuje hrubé a jemné kryštály soli.

Jemné kryštály okamžite rozmrazujú ľad, hrubšie kryštály pôsobia dlhodobým rozmrazovacím efektom. Táto soľ je určená na rozmrazovanie snehu a ľadu počas zimného obdobia a má účinnosť až do -7 °C. Použitie je možné aj v iných odvetviach priemyslu.